Barn & ungdom

Barn och ungdomsarbetet

i Linnékyrkan 

har sommarlov  2018
åter med ny information inför hösten

 

 

söndagsskola

 


Söndax kl 10:00-11:00
söndagsskola under gudstjänsttid
L
edare Ramona Tureson 076 2575670
Minka Ericsson

 

Måndag kl 20:00innebandy1
Innebandy i Bäckskolans gympasal

För den som gillar fart och fläkt och
ha roligt tillsammans
Ledare Jan Gustafson 0734 407144

 

Onsdag kl 17:30:detektiv ny
Upptäckarna
Vi upptäcker naturen, leker, bakar, pysslar
och går på upptäcktsfärd i Bibeln. Från årskurs 1
Ledare: Ramona Tureson 076 2575670
medhjälpare: Jennifer, Bror, Jan, Olle

 

 

Fredag kl 18:30-ungdomar
Tonår
Gemenskap, lära känna varandra,
undervisning, m.m.
Kontaktledare: Jan Gustafson 0734 407144
Maggan Andersson 073 8468146

 

 

 

Vi vill … … låta unga människor känna sig värdefulla och respekterade

… lära unga människor ett gott kamratskap där man tar ansvar för varandra … hjälpa unga människor att visa respekt och omsorg om naturen … ge unga människor kunskap om Bibeln och den kristna tron … att församlingen och barn & ungdomsgrupperna får vara en miljö där en personlig tro på Jesus Kristus kan få växa och mogna fram hos unga människor och deras familjer Målsättning framarbetad av församlingens barn & ungdomsledare